پروژه های کسر خدمت

پروژه های کسر خدمت  را فقط دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری می توانند اخذ نمایند. این پروژه ها می بایست حتما از مراکز نظامی مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح باشد. مدارک لازم شامل اصل و 3 کپی از کل صفحات شناسنامه، اصل و 3 کپی از کارت ملی،سه قطعه عکس ،کپی آخرین مدرک تحصیلی و رزومه فارسی حداکثر در پنج صفحه می باشد.

ساعات مراجعه حضوری به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، همه روزه ۷ تا ۱۱ صبح می باشد.

تلفن دبیرخانه بنیاد نخبگان نیروهای مسلح: نخبگان  ۸۱۹۹۲۷۸۶- ۰۲۱  ،   کسر خدمت   ۸۱۹۹۲۷۸۵- ۰۲۱

آدرس رسمی: بزرگراه شهید صیاد شیرازی ، پایین تر از رسالت ، پادگان شهید خلیل زاده ، بنیاد نخبگان نیرو های مسلح