کارآموزی

دانشجویان رشته کامپیوتر که درس «کارآموزی» را اخذ نموده اند و به دنبال شرکت معتبر برای گذراندن ساعات کارآموزی هستند می توانند درخواست خود را به آدرس info@mandegarac.ir ارسال نمایند تا نسبت به توانایی‌هایشان در شرکت کامپیوتری مشغول به کاراموزی شوند. دانشجویانی که بتوانند آمادگی و مهارت کافی برای ورود به دنیای کار را کسب نمایند در صورت تمایل می توانند پس از اتمام دوره کارآموزی استخدام گردند.